hero banner
pc banner mobile banner

Inwestorzy

game.tv jest wspierany przez 5 firm venture w Dolinie Krzemowej, kilku twórców gier i kluczowych partnerów strategicznych na całym świecie, w tym w Japonii i Korei. Podzielamy wspólną wizję, że Mobile + 5G stworzy ogromny ekosystem mobilnego e-sportu, a game.tv ma wyjątkową pozycję, aby go uchwycić.

Zobacz nasz zespół