game image
game icon
14 Apr 2021 8:55 UTC
LUDO turshilt 2

Registration closed.

trophy icon
1-р байр 40% 2-р байр 20% 3-р байр 10% see more

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Ludo World-Ludo Superstar team
Organised by dz

Details

16-1 ангийн Ludo World аварга шалгаруулах тэмцээнд тавтай морилно уу!

Rules

 • 1. Хөтлөгч болон бусад оролцогчдод хүндэтгэлтэй хандана уу. Хэрэв ямар нэгэн хор хөнөөлтэй үйлдлийн талаар мэдээлэл илэрбэл тэмцээнээс хасагдах болно.
 • 2. Бүртгэл болон тэмцээнд цагтаа ирнэ үү. Танд (мөн танай багт) тэмцээнд оролцох эрхгүй болно.
 • 3. Тэмцээнд оролцохын тулд та болон таны багийн бүх гишүүд бүртгүүлсэн байх ёстой.
 • 4. Бүртгэгдсэн болон тоглоомын нэрс таарч байгаа тохиолдолд л та энэ тэмцээнд оролцох боломжтой, эс тэгвэл та тэмцээнээс хасагдах болно.

How to Join

 • Discord Steps

  • Go to the #tournament-info text channel in Discord to know about tournament details

  • Click on #tournament-lobby at the bottom of #tournament-info channel

  • To participate in the tournament, type !register in #tournament-lobby channel

  • Tourney bot will send you a Direct Message; type !joinsolo <your in-game username> in DM

  • You have successfully registered for the tournament.

 • Game.tv web app Steps

  • Go to Web App and sign in with your Discord or Twitter account

  • Under the Tournament Calendar tab, you can find the list of upcoming tournaments.

  • Click on the tournament you want to join; you will see a Register button at the bottom end of the page

  • Enter your IGN (IN-GAME NAME) and click on the Register button at the bottom end of the page

  • The registration is now complete.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Prize

1-р байр 40% 2-р байр 20% 3-р байр 10%