game image
game icon
06 Jan 2021 12:00 UTC
Game TV VN STARS PUBG-M Số 5 ngày 6/1 Ca 1

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
Lấy 3 team vào Bán Kết see more

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

PubG Mobile Squad
Organised by SelenaDu

Details

- Mỗi ca thi đấu 3 Round. Map: Erangel - Sanhok - Miramar. - Mỗi ca lấy 3 team bước vào Bán Kết. - Vòng loại không có thưởng. - 1 team chỉ được đăng ký 1 ca (bắn 1 lần). - Phải đăng ký trên app, Team nào được vào Bán Kết nhưng không đăng ký đủ 4/4 ở app gametv thì hủy slot Bán Kết team đó. Nếu team nào đăng ký muộn trên app, BTC sẽ thế team khác.

Rules

 • - Chỉ sử dụng thiết bị: điện thoại / máy tính bảng.
 • - 4/4 Cùng ký tự Clan. Acc level 30 trở lên.
 • - Không: team up, hack, can thiệp phần mềm thứ 3, phụ kiện.
 • - 4/4 thành viên quay màn hình từ bo 4 mỗi trận, có âm thanh giao tiếp đầy đủ, không cắt ghép chỉnh sửa video. Các bạn có quyền không quay nhưng khi BTC yêu cầu check video thì phải có, nếu không có hủy điểm.

How to Join

 • Discord Steps

  • Go to the #tournament-info text channel in Discord to know about tournament details

  • Click on #tournament-lobby at the bottom of #tournament-info channel

  • To participate in the tournament, type !register in #tournament-lobby channel

  • Tourney bot will send you a Direct Message; type !joinsolo <your in-game username> in DM

  • You have successfully registered for the tournament.

 • Game.tv web app Steps

  • Go to Web App and sign in with your Discord or Twitter account

  • Under the Tournament Calendar tab, you can find the list of upcoming tournaments.

  • Click on the tournament you want to join; you will see a Register button at the bottom end of the page

  • Enter your IGN (IN-GAME NAME) and click on the Register button at the bottom end of the page

  • The registration is now complete.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Prize

Lấy 3 team vào Bán Kết