game image
game icon
04 Feb 2021 15:25 UTC
Solo 100k - 22h30có id - 22h40bay

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
Top 1: 100k see more

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

PubG Mobile Solo
Organised by MinhTuyền

Details

-id + pass lấy trên app gametv (có hình minh họa bên dưới). -ingame đạt thưởng phải đúng 100% ingame đăng ký trên app gametv mới được nhận thưởng. -Thể thức: solo – TPP. Map random E-S-M. -Round 1: 21h40 có id – 21h50 bay. -Round 2: 22h30 có id – 22h40 bay. -Ko livestream, ko team up, ko hack. -Chỉ sử dụng: đt, ipad, cấm PC. -Được bắn súng thính -Ko quay màn hình.

Rules

 • 1. Hãy tôn trọng người tạo giải đấu và những người tham gia khác. Nếu có bất kỳ hành vi nào được báo cáo, bạn sẽ bị xóa khỏi giải đấu.
 • 2. Hãy đến đúng giờ để đăng ký và tham gia giải đấu. Bạn (và nhóm của bạn) sẽ bị loại vì không có mặt .
 • 3. Bạn và tất cả các đồng đội của bạn phải điểm danh để đủ điều kiện tham gia sự kiện.
 • 4. Bạn chỉ có thể chơi trong giải đấu này nếu tên đã đăng ký và trong trò chơi của bạn trùng khớp, nếu không bạn sẽ bị loại.

How to Join

 • Discord Steps

  • Go to the #tournament-info text channel in Discord to know about tournament details

  • Click on #tournament-lobby at the bottom of #tournament-info channel

  • To participate in the tournament, type !register in #tournament-lobby channel

  • Tourney bot will send you a Direct Message; type !joinsolo <your in-game username> in DM

  • You have successfully registered for the tournament.

 • Game.tv web app Steps

  • Go to Web App and sign in with your Discord or Twitter account

  • Under the Tournament Calendar tab, you can find the list of upcoming tournaments.

  • Click on the tournament you want to join; you will see a Register button at the bottom end of the page

  • Enter your IGN (IN-GAME NAME) and click on the Register button at the bottom end of the page

  • The registration is now complete.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Prize

Top 1: 100k