game image
game icon
13 Apr 2021 9:12 UTC
LUDO turshilt 3

Registration closed.

trophy icon
1-р байр 40% 2-р байр 20% 3-р байр 10% 查看更多

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Ludo World-Ludo Superstar team
主辦單位 dz

細節

16-1 ангийн Ludo World аварга шалгаруулах тэмцээнд тавтай морилно уу!

規則

 • 1. Хөтлөгч болон бусад оролцогчдод хүндэтгэлтэй хандана уу. Хэрэв ямар нэгэн хор хөнөөлтэй үйлдлийн талаар мэдээлэл илэрбэл тэмцээнээс хасагдах болно.
 • 2. Бүртгэл болон тэмцээнд цагтаа ирнэ үү. Танд (мөн танай багт) тэмцээнд оролцох эрхгүй болно.
 • 3. Тэмцээнд оролцохын тулд та болон таны багийн бүх гишүүд бүртгүүлсэн байх ёстой.
 • 4. Бүртгэгдсэн болон тоглоомын нэрс таарч байгаа тохиолдолд л та энэ тэмцээнд оролцох боломжтой, эс тэгвэл та тэмцээнээс хасагдах болно.

如何參加

 • Discord 步驟

  • 前往Discord中的#tournament-info文字頻道以了解比賽詳細資訊

  • 點擊#tournament-info頻道底部的#tournament-lobby

  • 想參加比賽,請在#tournament-lobby頻道中輸入!register

  • Tourney 機器人將會傳給您一則私人訊息,請在私訊中輸入!joinsolo <您的遊戲ID>來報名比賽

  • 您已成功報名 錦標賽。

 • Game.tv web app 步驟

  • 前往Web App並使用Discord或Twitter帳戶登入

  • 在“比賽行事曆”的標籤下,您可以找到即將進行的比賽列表。

  • 請點擊您想參加的比賽,您將在頁面底部看到一個“報名”按鈕

  • 請輸入您的IGN(遊戲內名稱),然後點擊頁面底部的“報名”按鈕。

  • 報名現已完成。

 • Game.tv app Steps

  • 從App Store或Play商店下載game.tv應用程式

  • 使用手機號碼登入應用並輸入OTP

  • 點擊錦標賽以查看其詳細資訊,然後點擊註冊並按照畫面上的說明進行操作

  • 您已成功註冊錦標賽

獎品

1-р байр 40% 2-р байр 20% 3-р байр 10%