game image
game icon
10 Jan 2021 6:00 UTC
第二屆嗨起來盃 2nd Crew Tournament

Registration closed.

trophy icon
獲得特殊身份組--第二屆錦標賽優勝者 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Random Dice: PvP Defense 1v1
Tổ chức bởi 名字還在想

Chi tiết

歡迎來到RD戰隊大家一起嗨所舉辦的Random Dice: PvP Defense錦標賽。 這是一場1v1錦標賽。

Quy tắc

 • ~基本規則~
 • 1. 請尊重您的主辦人和其他參賽選手。 如果被投訴有任何惡意行為,您將被從錦標賽中刪除。
 • 2. 請準時完成報名以及參與比賽。 您(以及您的團隊)若未準時出現將會被取消資格。
 • 3. 您和您的所有隊友必須經過報名註冊才有資格參加此次活動。
 • 4. 僅當您報名的遊戲暱稱和遊戲中的暱稱匹配時,您才能參加此錦標賽,否則您將失去參賽資格。
 • 5. 如有任何查詢,請向任何有比賽辨手的身份組的成員私訊。
 • ~比賽規則~
 • 1. 為維持比賽平衡性,本比賽模式將使用隨機鏡像模式。
 • 2. 比賽房間將會由其中一位選手,在戰隊聊天室開啟。
 • 3. 若然出現以下情況:
 • -房間被不在DC伺服器的成員誤進,開啟房間的選手需盡快按白旗投降,房間可重新開啟。
 • -房間被在DC伺服器的成員誤進,而該成員亦有報名參加比賽,開啟房間的選手需盡快按白旗投降,除非有合理解釋,否則該成員將會被取消資格,房間可重新開啟。
 • -房間在DC伺服器的成員誤進,而該成員沒有報名參加比賽,開啟房間的選手需盡快按白旗投降,房間可重新開啟。該成員可能會被處罰。
 • 4. 參加比賽成員須為本戰隊成員。

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

獲得特殊身份組--第二屆錦標賽優勝者