game image
game icon
15 Oct 2021 16:35 UTC
🏆19th CHAMPIONS TROPHY TOURNAMENT

Registration closed.

trophy icon
💝🥇1st Place :- 500 GEMS 💎 💝🥈2nd Place :- 100 GEMS 💎 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Badland Brawl 1v1
Tổ chức bởi !RISHI 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎

Chi tiết

Welcome to Badland Brawl tournament hosted by !RISHI 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎. This is a 1v1 tournament. CREATOR CODE :- Rishi

Quy tắc

 • 1. PARTICIPANTS :- 64 Players.
 • 2. MODE :- 1v1 (Friendly brawl)
 • 3. FIGHT'S :- BO3 ( 3 Brawl)
 • *{Note :- Each player must `win 2 out of 3 matches` to win each round}.
 • 4. TIME :- `1 DAY` ◆【The fixed time of each round 】
 • 5. DECK :- All players must use your favourite deck.
 • > ◆【`Note = Deck changeable :- ● Deck can be changed every ROUND but Not in every MATCH`】
 • 6. MUST USE CLONE :- `ONLY 1 - MYTHICAL & 1 UNREAL CLONE`
 • 7 . BAN CLONE :- Global Ban.**( 1 /1 CLONE ).**
 • 【◆Note:- 1 -1 choose ban clones can't be used by both players 】

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

💝🥇1st Place :- 500 GEMS 💎 💝🥈2nd Place :- 100 GEMS 💎