game image
game icon
02 Dec 2019 14:00 UTC
02/12-21:03-轟啊坦克M-Hebe-09.0756

Registration closed.

trophy icon
請聯絡伺服器管理員 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

轟啊坦克M—韓國經典端遊《瘋狂坦克》正版授權 1v1
Tổ chức bởi Hebe

Chi tiết

歡迎來到Hebe所舉辦的轟啊坦克M錦標賽。 這是一場1v1錦標賽。

Quy tắc

 • 請尊重您的主辦人和其他參賽選手。 如果被投訴有任何惡意行為,您將被從錦標賽中刪除。請準時完成報名以及參與比賽。 您(以及您的團隊)若未準時出現將會被取消資格。您和您的所有隊友必須經過報名註冊才有資格參加此次活動。您的遊戲名稱必須與報名註冊時的名稱匹配。 如果這兩者不同,您將被取消資格。

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

請聯絡伺服器管理員