game image
game icon
30 Apr 2021 16:00 UTC
1х1 League of legends [30 апреля]

Registration closed.

trophy icon
За 1,2,3 место - Футболка Патриот Киберспорт - https://clck.ru/UUc8E За 1 место - Роль в дискорде Лучшего игрока данной дисциплины:angiggle: xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

World of Tanks 1
Tổ chức bởi Phoenix

Chi tiết

🔸Формат матчей: Бо1(До 1 победы)

Quy tắc

 • 🔸По 3 бана у каждого участника.
 • Баны проходят поочредно.
 • 🔹Право первого бана решается через команду ?Монетка Орёл
 • 🔸Ограничение по уровню призывателя -- не менее 5 уровня( каждый игрок выступает с максимально доступными рунами и талантами)
 • 🔸Лобби создается со следующими настройками:
 • 🔹Формат лобби - Выбор в Слепую.
 • 🔹Тип сервера - Русский.
 • Тип карты - Воющая Бездна
 • 🔹Разрешить наблюдателей - нет
 • 🔸Победа достигается путём уничтожения вышки, смертью вражеского героя 2 раза , либо уничтожения 100 крипов.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

За 1,2,3 место - Футболка Патриот Киберспорт - https://clck.ru/UUc8E За 1 место - Роль в дискорде Лучшего игрока данной дисциплины:angiggle: