game image
game icon
03 May 2021 16:00 UTC
1х1 World Of Tanks: Blitz[3 Мая]

Registration closed.

trophy icon
За 1,2,3 место - Футболка Патриот Киберспорт - https://clck.ru/UUc8E За 1 место - Роль в дискорде Лучшего игрока данной дисциплины:angiggle: xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

World of Tanks 1
Tổ chức bởi Sabdevi

Chi tiết

🔸Формат матчей: Бо1(до 1 победы)

Quy tắc

 • Уровень техники: любой
 • Режим лобби - встречный
 • Разрешены все расходники
 • Прем танки запрещены
 • Время матча - 3 минуты
 • Ожидание противника 10 минут
 • Управление: смешаное
 • Скрывать технику противника: включено
 • Карта: химмельсдорф
 • Бой проходит в центре карты
 • Красная зона - игровая зона
 • Синие стрелки - заезд в игровую зону
 • Выбор карты проходит через подброс монетки:
 • Игроки кидают Монетку командой ?Монетка Орёл или ?Монетка решка. Если игрок угадал, то на его карте играют
 • Выбор техники:
 • После выбора карты, игроки обязаны написать свою технику админу @Для выбора техники
 • Если вы напишите технику после матча, то вам присуждается техническое поражение.
 • Если вы изменили сообщение админу с техникой, то вы получаете техническое поражение

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

За 1,2,3 место - Футболка Патриот Киберспорт - https://clck.ru/UUc8E За 1 место - Роль в дискорде Лучшего игрока данной дисциплины:angiggle: