game image
game icon
24 Oct 2019 13:00 UTC
10/24 제 8회 유튜브 제이배 에오스레드 pvp 대결

Registration closed.

trophy icon
1등 - 구글 기프트카드 5만원권 (1명) 2등 - 구글 기프트카드 3만원권 (1명) 참여상 - 스타벅스 아메리카노 교환권 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

에오스 레드 1v1
Tổ chức bởi 도라

Stream giải đấu

Hi there! It seems the video is unavailable at the moment.

Chi tiết

10/24 제 8회 유튜브 제이배 에오스레드 pvp 대결

Quy tắc

 • 1.악세사리/방어구/무기/영혼석 모두 제거
 • 2.펫 소환 해제/광폭,음식 사용금지
 • 3.물약 사용 금지
 • 4.레벨 제한없음
 • 5.스킬 사용은 자유

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

1등 - 구글 기프트카드 5만원권 (1명) 2등 - 구글 기프트카드 3만원권 (1명) 참여상 - 스타벅스 아메리카노 교환권