game image
game icon
26 Apr 2021 16:00 UTC
1x1 Dota 2[26 апреля]

Registration closed.

trophy icon
За 1,2,3 место - Футболка Патриот Киберспорт - https://clck.ru/UUc8E За 1 место - Роль в дискорде Лучшего игрока данной дисциплины:angiggle: xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

DOTA 2 1
Tổ chức bởi Phoenix

Chi tiết

🔶Турнир 1х1 на всех героях 🔶Формат матчей: Бо1(До 1 победы)

Quy tắc

 • 🔶Сервер - Стокгольм. (Разрешается сменить по обоюдному согласию)
 • 🔶 Режим - 1х1 SoloMid.
 • 🔶Участники Турнира могут выбрать ЛЮБОГО героя, в том числе и одинаковых.
 • 🔶Выбор стороны происходит через подброс монетки.
 • 🔶Победа: Матч продолжается до 2х смертей одной стороны или снос т1 вышки.
 • 🔶Запрещено:
 • • Фарм в лесу.
 • • Посещение линий, отличных от мида.
 • • Использование рун (Rune).
 • • Аванпосты также запрещены.
 • 🔶Запрещенные предметы:
 • • Infused Raindrop
 • • Dagon
 • • Necronomicon
 • • Meteor Hammer

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

За 1,2,3 место - Футболка Патриот Киберспорт - https://clck.ru/UUc8E За 1 место - Роль в дискорде Лучшего игрока данной дисциплины:angiggle: