game image
game icon
27 Apr 2021 16:00 UTC
1x1 World Of Tanks[26 апреля]

Registration closed.

trophy icon
За 1,2,3 место - Футболка Патриот Киберспорт - https://clck.ru/UUc8E За 1 место - Роль в дискорде Лучшего игрока данной дисциплины:angiggle: xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

World of Tanks 1
Tổ chức bởi Phoenix

Chi tiết

🔶Турнир 1х1 🔶Формат матчей: Бо1(До 1 победы)

Quy tắc

 • 🔶Уровень техники: Любов
 • 🔶Режим боя: Встречный Бой.
 • 🔶Прем танки разрещены
 • 🔶Разрешены все расходники
 • 🔶Время матча 5 минут
 • 🔶Ожидание оппонента 10 минут
 • 🔶Официальные карты: Прохоровка, Ласвилль, Рудники, Песчаная река, Эль-Халлуф.
 • 🔶Выбор карты происходит через подброс монетку:
 • Оба игрока пишут карту, которую они хотят.
 • А после подбрасывают монетку командой:
 • ?Монетка Орел
 • Если игрок угадал, то на его карте играют.
 • 🔶Выбор техники:
 • Вы договариваетесь с оппонентом о матче и пишите свою технику администратору - <@!563464513979023386>
 • Если вы напишите технику после входа в игру или после матча, то вам присуждается техническое поражение.
 • Если вы измените сообщение в личной переписке с администратором, то вам присуждается техническое поражение
 • После матча вы имеете право вызвать администратора и проверить выбор техники.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

За 1,2,3 место - Футболка Патриот Киберспорт - https://clck.ru/UUc8E За 1 место - Роль в дискорде Лучшего игрока данной дисциплины:angiggle: