game image
game icon
14 Sep 2020 10:00 UTC
XVI Weekly Tournament - 14SEP2020

Registration closed.

trophy icon
Discord Title: Weekly RTA Champion xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Epic Seven RTA
Tổ chức bởi Spencer

Chi tiết

Welcome to the *XVI Weekly RTA Tournament* hosted by @Forgot10RoadDog.

Quy tắc

 • *****RTA Rules*****
 • 1. All matches will be best of 5.
 • 2. Disconnects will be taken into account on a match by match bases between guild leadership and the competitors.
 • 3. Miss-clicks or timed out character picks count! Be careful.
 • 4. Substitutions are allowed if they are done before brackets are finalized, and they are not already entered into the tournament.
 • 4. No-Shows will automatically forfeit.
 • *****Other*****
 • 1. Have fun and enjoy yourself!
 • 2. Be respectful in chat.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Discord Title: Weekly RTA Champion