game image
game icon
14 Apr 2020 14:10 UTC
4/14-22:00-迎擊競速賽-dragalia lost

Registration closed.

trophy icon
請聯絡伺服器管理員 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Dragalia Lost ~失落的龙约~ 1v1
Tổ chức bởi BornForMobileTournament

Stream giải đấu

Chi tiết

歡迎來到哇頭沒頭所舉辦的Dragalia Lost迎擊競速賽。

Quy tắc

 • 請尊重您的主辦人和其他參賽選手,如果被投訴有任何惡意行為,您將被從錦標賽中刪除。
 • 請準時完成報名以及參與比賽,您若未準時出現將會被取消資格。
 • 您必須經過報名註冊才有資格參加此次活動,您的遊戲名稱必須與報名註冊時的名稱匹配,如果這兩者不同,您將被取消資格。
 • 【賽制說明】
 • ①比賽為競速制,每場次將會分成1V1的方式進行比賽,若有三人以上報名將會加開1V1場次。
 • ②任務失敗的隊伍可以自己選擇要不要重新挑戰一次,重新挑戰的次數僅限於當日否則視同玩家放棄重新挑戰的機會。
 • ③報名成功的玩家需要將隊伍的配置截圖並私訊傳給番茄,截圖私訊時間截止於比賽開始前。
 • 【每場次的進行方式】
 • ①每名玩家自己組成1組總共四名角色的隊伍,然後只會出戰前三名角色,並進行當日有2倍的水屬性帝國迎擊戰。
 • ②第1組不論通關或失敗後,先由另外對戰的玩家組成第2組隊伍,然後進行同樣的關卡。
 • ③如果2組隊伍都通關就以最快時間打完的隊伍獲勝,如果僅1組隊伍通關則該隊伍獲勝,如果2組隊伍都失敗則該場次無獲勝紀錄,任務失敗的隊伍可以選擇重新挑戰。
 • 【隊伍說明】
 • 隊伍由1名玩家自行組成4名角色(注意:只有前3名會上場)以及主辦者番茄總共4人為一組隊伍,主辦者番茄會開啟自動模式並進行播報,所以番茄的角色將由電腦自動攻擊或補血等行為,番茄不會手動操作。
 • 【限制說明】
 • 單隻角色的戰力最高只能達到關卡推薦戰力的一半,意即單隻角色的上限為6000戰力。
 • 【備註】
 • 若遇到規則衝突時,主辦方將有權在活動當時依據公平原則的情況下修改規則。

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

請聯絡伺服器管理員