game image
game icon
21 Apr 2020 14:01 UTC
4/21-22:10-真水龍生存賽《失落的龍絆》

Registration closed.

trophy icon
請聯絡伺服器管理員 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Dragalia Lost ~失落的龙约~ 1v1
Tổ chức bởi BornForMobileTournament

Stream giải đấu

Chi tiết

歡迎來到哇頭沒頭所舉辦的Dragalia Lost真龍生存賽。

Quy tắc

 • 請尊重您的主辦人和其他參賽選手,如果被投訴有任何惡意行為,您將被從錦標賽中刪除。
 • 請準時完成報名以及參與比賽,您若未準時出現將會被取消資格。
 • 您必須經過報名註冊才有資格參加此次活動,您的遊戲名稱必須與報名註冊時的名稱匹配,如果這兩者不同,您將被取消資格。
 • 【賽制說明】
 • 比賽為生存制,此次隨機抽選出的職業是大劍,屬性及角色可以自己決定。
 • 【每場次的進行方式】
 • 每場次由最多三名玩家與播報員番茄為一組隊伍進行生存賽,進入關卡後將開始屬於計分範圍,計分的規則將以圖片型式發佈於Discord比賽頻道,同分情況以存活時間長為勝。
 • 【隊伍說明】
 • 隊伍由1名玩家自行組成4名角色(注意:只有前1名會上場)以及主辦者番茄總共4人為一組隊伍,主辦者番茄會出戰風屬性的路恩補師,同時開啟自動模式並進行播報,所以番茄的角色將由電腦自動攻擊或補血等行為,番茄不會手動操作。
 • 【限制說明】
 • 職業只能是大劍。
 • 【特別感謝】
 • 調校規則:sula

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

請聯絡伺服器管理員