game image
game icon
23 Dec 2020 6:46 UTC
45th IIHF world juniors Ice Hockey Championships Rogers Place 2021 live stream

Registration closed.

trophy icon
Please contact server admin xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

MaskGun IHWJC
Tổ chức bởi TK

Chi tiết

45th IIHF world juniors Ice Hockey Championships Rogers Place 2021 live stream

Quy tắc

 • https://體育新聞.xyz
 • How to watch 2021 World Junior Ice Hockey Championships live streaming online coverage.
 • 45th World Junior Ice Hockey Championships 2021 is on of the most popular game in the world.It will be take place Fri, Dec 25, 2020 – Tue, Jan 5, 2021 in Rogers Place, Edmonton, Canada
 • IHWJC 2021 live stream tv channel free.U20 Ice Hockey world Championships 2021 live broadcast and tv channel list.
 • Friday, December 25
 • 11:00 a.m. — Switzerland vs. Slovakia
 • 3:00 p.m. — Germany vs. Finland
 • 6:30 p.m. — Russia vs. USA
 • Saturday, December 26
 • 11:00 a.m. — Sweden vs. Czech Republic
 • 3:00 p.m. — Germany vs. Canada
 • 6:30 p.m. — USA vs. Austria
 • Sunday, December 27
 • 11:00 a.m. — Finland vs. Switzerland
 • 3:00 p.m. — Slovakia vs. Canada
 • 6:30 p.m. — Czech Republic vs. Russia
 • Monday, December 28
 • 3:00 p.m. — Austria vs. Sweden
 • 6:30 p.m. — Slovakia vs. Germany
 • Tuesday, December 29
 • 11:00 a.m. — USA vs. Czech Republic
 • 3:00 p.m. — Canada vs. Switzerland
 • 6:30 p.m. — Austria vs. Russia
 • Wednesday, December 30
 • 11:00 a.m. — Finland vs. Slovakia
 • 3:00 p.m. — Switzerland vs. Germany
 • 6:30 p.m. — Russia vs. Sweden
 • Thursday, December 31
 • 11:00 a.m. — Czech Republic vs. Austria
 • 3:00 p.m. — Canada vs. Finland
 • 6:30 p.m. — Sweden vs. USA

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Please contact server admin