game image
game icon
28 Feb 2021 3:31 UTC
Long Beach State vs Hawai'i Live Stream Free NCAA Basketball HD

Registration closed.

trophy icon
Please contact server admin xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

basketball stars Basketball
Tổ chức bởi baser

Chi tiết

Long Beach State vs Hawai'i Live Stream Free NCAA Basketball WATCH ► NOW🔴► "https://bit.ly/WATCH-COLLEGE-BASKETBALL"

Quy tắc

 • Long Beach State vs Hawai'i Starting XI Live
 • Video result for Long Beach State vs Hawai'i Live 120
 • Long Beach State vs Hawai'i Live Stream HD Notre
 • Long Beach State vs Hawai'i Video result for Long Beach State vs Hawai'i Live 4231
 • Long Beach State vs Hawai'i PreMatch Build Up Ft James
 • Video result for Long Beach State vs Hawai'i Live
 • WATCH ► NOW🔴► "http://bit.ly/WATCH-NHL-LIVE-4K"
 • WATCH ► NOW🔴► "http://bit.ly/WATCH-NHL-LIVE-4K"
 • WATCH ONLINE Long Beach State vs Hawai'i Live Online Long Beach State vs Hawai'i Live NCAA
 • College BASKETBALL League 2021, Live Streams Detroit Mercy vs Cleveland State
 • Live op tv Long Beach State vs Hawai'i Live Reddit Long Beach State vs Hawai'i Live 2021,
 • BASKETBALL 2021, Long Beach State vs Hawai'i Live 27th February 2021,
 • Broadcast Today USTV Live op tv Long Beach State vs Hawai'i Free On Tv
 • Long Beach State vs Hawai'i Live score
 • Long Beach State vs Hawai'i Live Long Beach State vs Hawai'i Live Update Score
 • Long Beach State vs Hawai'i Live Long Beach State vs Hawai'i Live
 • Long Beach State vs Hawai'i Live Long Beach State vs Hawai'i Live on radio 2021,
 • Long Beach State vs Hawai'i Live Start Time Today

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Please contact server admin