game image
game icon
21 Oct 2021 13:00 UTC
AMONG US #34

Registration closed.

trophy icon
If crew wins - 2200 UC per lobby will be disturbed among the crew which played. (if greater than 6) If impostor wins - 1700 coins to the impostor. Meeting an Win ss required. 1f 2 imp wins then 2200 will be distributed amongst them. CAN BE A 1 IMPOSTER OR 2 . THAT I'LL DECIDE AT THE START OF TOURNAMENT. xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Among Us 1 Imposter
Tổ chức bởi STUMBLE

Chi tiết

Welcome to Among Us tournament hosted by STUMBLE. This is a 1/2 Imposter tournament.

Quy tắc

 • 1. Please be respectful to your host and other participants. If any malicious behavior is reported, you will be removed from the tournament.
 • 2. Please be on time for your registration and for the actual tournament. You (and your team) will be disqualified on no-show.
 • 3. You and all of your teammates must be registered to qualify for the event.
 • 4. Ss submission time - 6 hours

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

If crew wins - 2200 UC per lobby will be disturbed among the crew which played. (if greater than 6) If impostor wins - 1700 coins to the impostor. Meeting an Win ss required. 1f 2 imp wins then 2200 will be distributed amongst them. CAN BE A 1 IMPOSTER OR 2 . THAT I'LL DECIDE AT THE START OF TOURNAMENT.