game image
game icon
01 Oct 2021 22:00 UTC
Bombshell Anniversary Tournament

Registration closed.

trophy icon
Por favor, póngase en contacto con el administrador del servidor xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Badland Brawl 1v1
Tổ chức bởi Mayka🇪🇸

Chi tiết

Welcome to the anniversary tournament of the Bombshell tribe

Quy tắc

 • 1. Game is race to three, first player to win 3 games will be declared the winner.
 • 2. The loser will have a chance to ban 2 clones from the opponent’s deck. Players are not allowed to change decks only the banned clones.
 • 3. After each game, the winner should post the match for checking and verification.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Por favor, póngase en contacto con el administrador del servidor