game image
game icon
31 Dec 2021 14:43 UTC
Brawl Cup League #1
trophy icon
ПРИЗЫ Призы выдаёт бот писать в лс группы: https://vk.com/bstcommunity xem thêm

Nhấp vào ‘Đăng ký' để có chỗ trong giải đấu.

Note: Game.tv never charges any amount for registering. Don't be misled by an organiser that asks for money to play.
Brawl Stars ShowDown
Tổ chức bởi Ranlix

Chi tiết

Только для подписчиков группы: https://vk.com/bstcommunity

Quy tắc

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

ПРИЗЫ Призы выдаёт бот писать в лс группы: https://vk.com/bstcommunity