game image
game icon
10 Mar 2020 12:00 UTC
Chess day : Onmyoji chess2

Registration closed.

trophy icon
อันดับที่ 1 --- 200 บาท xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Onmyoji Chess Solo
Tổ chức bởi Edit

Chi tiết

ยินดีต้อนรับสู่ทัวร์นาเมนต์เกม Onmyoji Chess ซึ่งดำเนินการโดย ทีมผู้จัดงาน. การแข่งขันเป็นแบบ Solo -เริ่มการแข่งขัน 19.00น. ( Bo1)

Quy tắc

 • กฎระเบียบ
 • -ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการแข่งขัน
 • -เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครนี้ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทันที
 • -ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนใช้โปรแกรมช่วยหรือในการเล่นใดๆ ทั้งสิ้น
 • -ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีลักษณะเป็นการใช้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในตัวเกม
 • -ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการจงใจหลุดจากการแข่งขัน
 • -กรุณาให้เกียรติผู้ดำเนินการแข่งขันและผู้เล่นท่านอื่น หากมีการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณจะถูกลบออกจากการแข่งขัน
 • -กรุณารักษาเวลาเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันคุณจะถูกปรับตกรอบเมื่อไม่มาเเข่งขัน
 • -คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
 • -ชื่อในเกมของคุณต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน ถ้าหากข้อมูลต่างกัน คุณจะถูกปรับตกรอบ
 • -คำตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

อันดับที่ 1 --- 200 บาท