game image
game icon
02 Jun 2020 12:00 UTC
Chess rush M3

Registration closed.

trophy icon
อันดับที่ 1 ---- 200 บาท xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Chess Rush Solo
Tổ chức bởi Edit

Chi tiết

Welcome to Chess Rush tournament hosted by Edit. This is a Solo tournament.

Quy tắc

 • การแข่งขัน
 • รูปแบบการแข่ง: Classic Mode
 • แข่งแบบ Single Elimination (เกมเดียวจบ)
 • เริ่มการแข่งขัน 19.00 น.
 • สามารถเลทได้สูงสุด 19.15 น.
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • If you do not live in Thailand, the reward will be Steamcard or Google card.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

อันดับที่ 1 ---- 200 บาท