game image
game icon
27 Apr 2020 17:00 UTC
Dino Fight Club

Registration closed.

trophy icon
Contact The Admins For Your Prize! Trickz or A noob xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

ARK: Survival Evolved Elimination
Tổ chức bởi 𝕋𝕣𝕚𝕔𝕜𝕫

Chi tiết

1. Fight to the death! 2. 1v1 Dino fights till threes only 1 standing!

Quy tắc

 • 1. You must be registered to play in the tournament.
 • 2. No late comers.
 • 3. No PVP at the event or you will be disqualified and killed.
 • 4. No saddles.
 • 5. No wearing tek suits or holstering weapons.
 • 6. Any form of cheating or attempted cheating will make you disqualified.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Contact The Admins For Your Prize! Trickz or A noob