game image
game icon
15 Aug 2022 11:00 UTC
ERHL 300 GEM Solo tournament 15/08

Registration closed.

trophy icon
600 GEM Prize xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Rumble Hockey Solo
Tổ chức bởi Ferri

Chi tiết

Welcome to Rumble Hockey tournament hosted by ERHL. This is a Solo tournament.

Quy tắc

 • Schedule for ERHL Solo Tournament
 • Round 1: Bo3 Ban Global Initial
 • From Monday 7am EST:flag_ca: (13h CEST) to Tuesday 5pm EST:flag_ca: (23h CEST)
 • Round 2: Bo3 Ban Global Initial
 • Until Wednesday 5pm EST:flag_ca: (23h CEST)
 • Round 3: Bo3 Ban Global Initial
 • Until Thursday 5pm EST:flag_ca: (23h CEST)
 • Round 4 & 5: (Semi-Final & Final) Bo5 Ban Loser Accumulative
 • Until Saturday 5pm EST:flag_ca: (23h CEST)
 • :warning: Skunk and Cheetah are banned :warning:

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

600 GEM Prize