game image
game icon
29 Aug 2020 11:00 UTC
[Group A] White Dice Tournament II

Registration closed.

trophy icon
1 : 5,000 เพชร , จี้เครื่องรางพิเศษ 2 : 3,000 เพชร , จี้เครื่องรางพิเศษ 3 : 1,500 เพชร , จี้เครื่องรางพิเศษ 4 : 500 เพชร , จี้เครื่องรางพิเศษ xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

LINE เกมเศรษฐี 1v1
Tổ chức bởi LinexGameTV

Chi tiết

**ห้องนี้เป็นการรับสมัครของ Group A** รับสมัครทั้งหมด 128 คนต่อกลุ่ม ผู้เล่นสามารถเลือกสมัครได้กลุ่มเดียวเท่านั้น

Quy tắc

 • พิมพ์ว่า !register
 • เมื่อพิมพ์เสร็จจะมีบอท Tourney ส่งข้อความให้ในส่วนตัว (DM)
 • ในห้องแชทกับบอทให้พิมพ์ว่า !joinsolo <ชื่อในเกมของตัวเอง> ต้องใส่เครื่องหมาย <> และเว้นวรรคให้ถูก
 • เมื่อเสร็จแล้วบอทจะยืนยันให้
 • จากนั้นให้เข้าไปที่หน้าเว็บ https://lin.ee/3O4ZvwA/jwea/WDIIregister เพื่อทำการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
 • อ่านกติกาทั้งหมดที่ https://bit.ly/WhiteDiceRules

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

1 : 5,000 เพชร , จี้เครื่องรางพิเศษ 2 : 3,000 เพชร , จี้เครื่องรางพิเศษ 3 : 1,500 เพชร , จี้เครื่องรางพิเศษ 4 : 500 เพชร , จี้เครื่องรางพิเศษ