game image
game icon
30 May 2020 14:00 UTC
HoNR 5v5 Grand Tournament FoC Captains Pick (16 teams)

Registration closed.

trophy icon
1. place: 100$ (20/5) + 20 000 G Coins (4000/5) 2. place: 12 000 G Coins (2400/5) 3. place: 4000 (800/5) 4. place: 4000 (800/5) xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Heroes of newerth Captain Pick
Tổ chức bởi Knez

Stream giải đấu

Chi tiết

Captains Pick (First, each Captain bans two heroes, alternating between teams. Then, Captains will pick 3 heroes. Then, Captains can ban 3 more heroes, and finally pick 2 more heroes.) No Mods allowed! Game modes details: 1. No leavers 2. Private Game 3. Verified Only 4. Tournament rules

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

1. place: 100$ (20/5) + 20 000 G Coins (4000/5) 2. place: 12 000 G Coins (2400/5) 3. place: 4000 (800/5) 4. place: 4000 (800/5)