game image
game icon
19 Sep 2021 18:00 UTC
RIskY♔ Tournament

Registration closed.

trophy icon
⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺𝘋𝘶𝘰 𝘵𝘶𝘳𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺ ⋆ ﹒⁺ -𝘔𝘝𝘗 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘯𝘪𝘵𝘳𝘰⋆ ﹒⁺ ⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺𝘍𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘸𝘦𝘥⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺ ⋆ ﹒⁺𝘏𝘢𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨, 𝘯𝘰 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘪𝘭, 𝘯𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘴𝘴. 𝘈𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘸𝘦𝘥. 𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘦𝘳𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘰 𝘬𝘪𝘤𝘬 𝘢𝘯𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘰𝘳 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯.⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺ ⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺𝘛𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵 100$⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺ 𝘍𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦: 40$ 𝘚𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 30$ 𝘛𝘩𝘪𝘳𝘥 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 20$ 𝘔𝘝𝘗 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘯𝘪𝘵𝘳𝘰 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Cyber Hunter Duo
Tổ chức bởi RIskY♔ rAsh^

Stream giải đấu

Chi tiết

Welcome to Cyber Hunter tournament hosted by RIskY Clan. This is a Duo tournament.

Quy tắc

 • 1. Please be respectful to your host and other participants. If any malicious behavior is reported, you will be removed from the tournament.
 • 2. Please be on time for your registration and for the actual tournament. You (and your team) will be disqualified on no-show.
 • 3. You and all of your teammates must be registered to qualify for the event.
 • 4. You can play in this tournament only if your registered and in-game names match, otherwise you will be disqualified.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺𝘋𝘶𝘰 𝘵𝘶𝘳𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺ ⋆ ﹒⁺ -𝘔𝘝𝘗 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘯𝘪𝘵𝘳𝘰⋆ ﹒⁺ ⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺𝘍𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘸𝘦𝘥⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺ ⋆ ﹒⁺𝘏𝘢𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨, 𝘯𝘰 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘪𝘭, 𝘯𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘴𝘴. 𝘈𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘸𝘦𝘥. 𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘦𝘳𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘰 𝘬𝘪𝘤𝘬 𝘢𝘯𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘰𝘳 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯.⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺ ⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺𝘛𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵 100$⋆ ﹒⁺⋆ ﹒⁺ 𝘍𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦: 40$ 𝘚𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 30$ 𝘛𝘩𝘪𝘳𝘥 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 20$ 𝘔𝘝𝘗 𝘋𝘪𝘴𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘯𝘪𝘵𝘳𝘰