game image
game icon
27 Feb 2020 12:00 UTC
RoV 5v5 Tournament #6
trophy icon
อันดับที่1 : 600 บาท อันดับที่2 : 400 บาท xem thêm
Nhấp vào ‘Đăng ký' để có chỗ trong giải đấu.
Arena of Valor: 5v5 Battle 5v5
Tổ chức bởi ทีมผู้จัดงาน

Chi tiết

Welcome to Arena of Valor: 5v5 Battle tournament hosted by ทีมผู้จัดงาน. This is a 1v1 tournament.

Quy tắc

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

Phần thưởng

อันดับที่1 : 600 บาท อันดับที่2 : 400 บาท