game image
game icon
13 Jul 2021 19:00 UTC
Rumble Stars - 13/07

Registration closed.

trophy icon
🥇 : 300 gems 💎 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Rumble Stars 1v1
Tổ chức bởi Ticsou

Chi tiết

Rumble Stars 1v1

Quy tắc

 • > 👤 RULES 1v1 Rumble Stars 👤
 • > __Round 1__ : Bo3 ban global initial
 • > From Tuesday 9 pm 🇨🇵 to Wednesday 9 pm 🇨🇵
 • > __Round 2__ : Bo3 ban global initial
 • > to Thursday 9 pm 🇨🇵
 • > __Round 3__ : Bo3 ban global initial
 • > to Friday 9 pm 🇨🇵
 • > __Round 4__ : Bo3 ban global initial
 • > to Saturday 9 pm 🇨🇵
 • > __Round 5 & 6__ : Bo5 ban global initial
 • > to Sunday 12 pm 🇨🇵

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

🥇 : 300 gems 💎