game image
game icon
26 Sep 2021 1:00 UTC
SOMBRA TRIO TOURNAMENT

Registration closed.

trophy icon
1 $90 2 $60 3 $30 TWO MVP: 15 each xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Cyber Hunter Tríos
Tổ chức bởi luixmi12

Stream giải đấu

Chi tiết

WELCOME TO THE SØNDER TOURNAMENT: SOMBRA This will be a Trio tournament with a $ 210 prize pool! 3 rooms will be played on the NA server, and the winner will be defined with the following point system: 1st. 50 points 2nd. 40 points 3rd. 30 points 4rth-10th 10 points kill: 5 points

Quy tắc

 • - Mobile players take screenshots of their first kill
 • - PC players use anticheat.
 • -They MUST RECORD A CLIP RUNNING THE ANTI CHEAT WITHOUT EXCEPTION !!!
 • -NO DESTROY SKILL
 • -NO FIRE SUPPORT

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

1 $90 2 $60 3 $30 TWO MVP: 15 each