game image
game icon
20 Nov 2021 17:00 UTC
Sheep Whisperer's Age of Empires 2: Definitive Edition tournament 20/11-12:00

Registration closed.

trophy icon
Prize pool: 1st place - $30 ($15 to each player) 2nd place - $20 ($10 to each player) 3rd place $10 ($5 to each player) xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Age of Empires 2: Definitive Edition 2v2
Tổ chức bởi Sheep Whisperer

Chi tiết

Welcome to Age of Empires 2: Definitive Edition tournament hosted by Sheep Whisperer & Scar. This is a 2v2 tournament with a cash prize and custom role! Prize pool: 1st place - $30 ($15 to each player) 2nd place - $20 ($10 to each player) 3rd place $10 ($5 to each player)

Quy tắc

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Prize pool: 1st place - $30 ($15 to each player) 2nd place - $20 ($10 to each player) 3rd place $10 ($5 to each player)