game image
game icon
19 Oct 2021 17:04 UTC
Solo Warzone 100-200$$$

Registration closed.

trophy icon
The tournament starts with a registration of at least 20 people. 1st-65$-200$ 2st-25$-65$ 3st-15$-25$ xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Call of duty : Warzone Solo
Tổ chức bởi Cyber Gaming Admin

Chi tiết

To participate in the tournament requires payment from the team of $ 5. -You play custom lobby! -Check for cheats! - Play 2 games. Point system - -1kill - 1 point 1-places - 10 points 2 - places - 9 points 3 - places - 8 points 4 - places - 7 points 5 - places - 6 points. For any questions - Cyber Gaming Admin#2923

Quy tắc

 • To participate in the tournament requires payment from the team of $ 5.
 • -You play custom lobby!
 • -Check for cheats!
 • - Play 2 games.
 • Point system -
 • -1kill - 1 point
 • 1-places - 10 points
 • 2 - places - 9 points
 • 3 - places - 8 points
 • 4 - places - 7 points
 • 5 - places - 6 points.
 • For any questions - Cyber Gaming Admin#2923

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

The tournament starts with a registration of at least 20 people. 1st-65$-200$ 2st-25$-65$ 3st-15$-25$