game image
game icon
18 Sep 2021 21:00 UTC
Torneo de Auto Chess de ●▬▬▬Sr.GATO(Charly Mod)▬▬▬● en-US

Registration closed.

trophy icon
DONAS(AÚN NO SE SABE) xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Auto Chess Solo
Tổ chức bởi ●▬▬▬Sr.GATO(Charly Mod)▬▬▬●

Chi tiết

Bienvenido al torneo Auto Chess organizado por ●▬▬▬Sr.GATO(Charly Mod)▬▬▬●. Este es un torneo de Solo.

Quy tắc

 • • Las siguientes reglas son válidas para todos los partidos de la copa
 • • The following rules are valid for all cup matches
 • • Los administradores de la liga se reservan el derecho de realizar cambios en estas reglas en cualquier momento y por cualquier motivo.
 • • League administrators reserve the right to make changes to these rules at any time and for any reason.
 • • Los jugadores son responsables de comprender y trabajar con la última versión de las reglas.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

DONAS(AÚN NO SE SABE)