game image
game icon
16 Aug 2020 17:00 UTC
Tournament 1v1 melee hosted by oever

Registration closed.

trophy icon
If u said im the best i will kick you xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Black Squad Melee
Tổ chức bởi PrettyPotato

Chi tiết

Welcome to 1v1 melee tournament hosted by oeverclocked. Enjoy it

Quy tắc

 • 1. Please be respectful to the organizer and other participants. If malicious behavior is reported, you will be removed from the tournament.
 • 2. Please be on time for your registration and the start of the tournament. You (and your team) will be disqualified in the event of absence.
 • 3. You and your teammates must be registered to participate in the event.
 • 4. You can only participate in this tournament if your registered and in-game nicknames match, otherwise you
 • .
 • .
 • .
 • 1. يرجى احترام المنظم والمشاركين الآخرين. إذا تم الإبلاغ عن سلوك ضار ، فسيتم استبعادك من الدورة.
 • 2. يرجى الحضور في الوقت المحدد لتسجيلك وبدء البطولة. سيتم استبعادك (وفريقك) في حالة الغياب.
 • 3. يجب أن يتم تسجيلك أنت وزملائك في الفريق للمشاركة في الحدث.
 • 4. لا يمكنك المشاركة في هذه البطولة إلا إذا كانت ألقابك المسجلة والموجودة في اللعبة متطابقة ، وإلا فسيتم استبعادك.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

If u said im the best i will kick you