game image
game icon
14 Nov 2020 18:16 UTC
Tournament Involute

Registration closed.

trophy icon
10 контейнер xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Tanki Online XR/V
Tổ chức bởi Okey

Chi tiết

Скоро на канале TaYmeR-YX Involute будет проходит турнир по Tanki online. для того чтобы участвовать вы должни подписаться на этот канал и во время трансляции можете зарегистрироваться на турнир приз-10 контейнер ссылка на канал- https://www.youtube.com/channel/UCxb6dZcwmts12a6FxuDhByg

Quy tắc

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

10 контейнер