game image
game icon
12 Feb 2022 21:38 UTC
Win a Mercedes 2 - Revenge of the Cith(rius)

Registration closed.

trophy icon
Furry Mercedes Skin xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Epic Seven World Arena
Tổ chức bởi Feywood

Chi tiết

Another shot at winning a Mercedes skin! This time we're going to try best of 3, double pre-ban matches.

Quy tắc

 • 1. Best of 3 matches
 • 2. Double Pre-ban format
 • 3. Arrange your matches with your opponent, just like we did during the last one.
 • 4. Previous winner may participate, but won't win an additional skin. Skin will instead go to runner up.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Furry Mercedes Skin