game image
game icon
13 Dec 2021 15:00 UTC
World of Tanks Быстрый турнир №1

Registration closed.

trophy icon
🏆 1 место - поло xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

World of Tanks 3v3
Tổ chức bởi Kellerman

Chi tiết

🔸 Формат турнира: SE(На выбывание). 🔸 Форматы матчей: Бо1(До 1 победы в матче) 🔸 Формат финала: Бо3(До 2 побед в матче) 🔸 Формат проведения: 3х3

Quy tắc

 • Правила матча
 • 🔸 Лобби создается командой выше по сетке
 • 🔸 Команда, находящаяся выше по сетке выбирает карту или сторону на карте.
 • 🔹 Если команда выбирает карту, то противоположная выбирает сторону на карте.
 • 🔹 Если команда выбирает сторону, то противоположная выбирает карту.
 • 🔹 В начале выбирается карта, а после сторона.
 • 🔹 Выбор техники проходит после выбора карты.
 • 🔹 Выбор техники проходит на платформе проведения поочередно.
 • 🔹 Выбор техники начинает команда выше по сетке.
 • 🔹 Выходить в ангар после выбора техники и менять ее, увидев технику соперника, запрещено.
 • 🔸 Максимальный уровень танков — 10 уровень.
 • 🔸 Премиум техника, снаряды и расходники разрешены.
 • 🔹 Режим лобби: «Встречный бой».
 • 🔹 Время матча: 7 минут
 • 🔹 Карты: Химмельсдорф, Прохоровка, Ласвиль, Энск, Рудники, Редшир, Руинберг, Линия Зигфрида.
 • 🔹 Урон по союзникам: Выключено.
 • 🔸 В случае “Ничьи”результат боя будет считаться, исходя из количества оставшейся в бою техники (у кого больше «живых» танков, тот признается победителем). В случае равного количества техники, победа в бою присуждается команде, которая нанесла больше суммарного урона в матче.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

🏆 1 место - поло