game image
game icon
31 Dec 2020 6:16 UTC
Ver [HDPro-film]"2020" Bronx P E L I C U L A Completa

Registration closed.

trophy icon
✼ Ver Ahora :|✮☛ https://tinyurl.com/y5hlgstk xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

The King of Fighters ALLSTAR 1v1
Tổ chức bởi dina

Chi tiết

Un policía leal, en el punto de mira de agentes corruptos y de belicosas bandas de Marsella, debe proteger a su brigada. Y se ocupará personalmente de la situación.

Quy tắc

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

✼ Ver Ahora :|✮☛ https://tinyurl.com/y5hlgstk