game image
game icon
27 Mar 2021 13:00 UTC
[27일 Game.tv] 오토체스 토너먼트 오후 10시

Registration closed.

trophy icon
우승자 3만원 기프트 카드 xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Auto Chess Solo
Tổ chức bởi Game.tv Operator

Chi tiết

Game.tv Operator에서 주최하는 Auto Chess 토너먼트에 오신 것을 환영합니다. Solo 토너먼트입니다.

Quy tắc

 • 1. 9시 50분에 미리 토너먼트를 대기하십시오.
 • 2. 10시 5분에 시작합니다. 이후 참가자들은 참여할 수 없습니다.(실격처리)
 • 3. 토너먼트 채팅 기능을 통해 타 플레이어들과 친추하여 커스텀 모드로 진행합니다.
 • 4. IGN(인게임 닉네임)을 정확하게 기입하시기 바랍니다.
 • 5. 우승자는 결산 화면을 스크린샷하여 [email protected] 로 보내주시기 바랍니다. 확인 후 메일로 상품이 지급됩니다.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

우승자 3만원 기프트 카드