game image
game icon
19 Nov 2020 19:00 UTC
Организатор IVIL игра Free Fire турнир Nov 19, 2020 22:00:00

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
Победителям писать через кнопку «Оповестить о проблеме» ссылку на вк + результаты катки (скриншот) 20 долларов на 4 лобби, то есть на каждое лобби приз 5 долларов, это отборочный этап xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Free Fire Squad
Tổ chức bởi Иван

Chi tiết

Добро пожаловать на турнир по Free Fire, организованный Иван. Это турнир в формате Сквад ОТКРЫТИЕ 1 ЛОББИ В 22:00 ОТКРЫТИЕ 2 ЛОББИ В 22:14 ОТКРЫТИЕ 3 ЛОББИ В 22:29 ОТКРЫТИЕ 4 ЛОББИ В 22:44 ПОБЕДИТЕЛЯМ ДЕЛАТЬ СКРИН И ОТПРАВЛЯТЬ МНЕ В ВК!!! ПИСАТЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМАНДА ЗАНЯЛА ТОП 1 В СВОЁМ ЛОББИ! Только капитанам

Quy tắc

 • ПОБЕДИТЕЛЬ СКРИНШОТ В ЛС В
 • 📛ЗАПРЕЩЕНО📛
 • 🛇 Сговор участников.
 • 🛇 Приглашать посторонних игроков в комнаты! Играют только зарегистрированные игроки!
 • 🛇 Изменять тиммейта после регистрации на турнире.
 • 🛇 Использовать читы.
 • 🛇 Задерживать турнир.
 • ☁️ Старт начинается точно в назначенное время (если нет никаких проблем) - через 7 минут после открытия комнаты.
 • ☁️ Переигровок из-за опоздавших участников - нет.
 • ☁️ПОБЕЖДАЕТ КОМАНДА, ВЗЯВШАЯ ТОП 1
 • ВАЖНО
 • ТОП1 - капитаны отправьте ваши скриншоты результатов через кнопку ОПОВЕСТИТЬ О ПРОБЛЕМЕ и прикрепите скриншот!!
 • ☁️ после скриншота - отправьте ссылку вашего вк для получения приза, организатор с вами свяжется.
 • Следите за чатом турнира, организатор отправит время начала комнаты.
 • Общие правила турнира:

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Победителям писать через кнопку «Оповестить о проблеме» ссылку на вк + результаты катки (скриншот) 20 долларов на 4 лобби, то есть на каждое лобби приз 5 долларов, это отборочный этап