game image
game icon
19 Nov 2020 13:00 UTC
организатор psix.Xleb игра Free Fire турнир Nov 19, 2020 19:00:00

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
Приз за 1 место - 5$ Победители,капитан отправь через кнопку ОПОВЕСТИТЬ О ПРОБЛЕМЕ ссылку на ВК + скриншот результатов катки xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Free Fire Squad
Tổ chức bởi psix.Xleb

Chi tiết

СТАРТ: 1 Лобби - 16.00мск 2 Лобби - 16.30мск 3 Лобби - 17.00мск 4 Лобби - 17.30мск После регистрации за 20мин,до начала турнира,вам нужно будет подтвердить учатие(придет уведомление)

Quy tắc

 • 📛ЗАПРЕЩЕНО📛 🛇 Сговор участников. 🛇 Приглашать посторонних игроков в комнаты! Играют только зарегистрированные игроки! 🛇 Изменять тиммейта после регистрации на турнире. 🛇 Использовать читы. 🛇 Задерживать турнир. ☁️ Старт начинается точно в назначенное время (если нет никаких проблем) - через 7 минут после открытия комнаты. ☁️ Переигровок из-за опоздавших участников - нет. ☁️Если очки участников одинаковы, побеждает тот, кто сделал больше убийств. ВАЖНО ТОП1 - капитаны отправьте ваши скриншоты результатов через кнопку ОПОВЕСТИТЬ О ПРОБЛЕМЕ и прикрепите скриншот!! ☁️ после скриншота - отправьте ссылку вашего вк для получения приза, организатор с вами свяжется. Следите за чатом турнира, организатор отправит время начала комнаты. Общие правила турнира: https://vk.com/@ff_league-rules
 • [Статья]
 • https://vk.com/@ff_league-rules

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Приз за 1 место - 5$ Победители,капитан отправь через кнопку ОПОВЕСТИТЬ О ПРОБЛЕМЕ ссылку на ВК + скриншот результатов катки