game image
game icon
01 Dec 2021 20:30 UTC
🧖 01/12 BR DUO WIN GAME ISOLATED BY DARK ACADEMY 🧖

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Call of Duty®: Mobile Duo
Tổ chức bởi David

Chi tiết

🇮🇹丨Italian Only 📌丨 1 sola lobby piena di azione accompagnerà la vostra serata. 📍丨 Mercoledì 01/12 ➡️丨 Questo torneo è Sponsorizzato da Game.Tv e giocandolo guadagni punti per L'Italian Championship SETTIMANALE. Info e regolamenti https://lnk.bio/Game.Tv 🔥丨GAME.TV - ITALIAN CHAMPIONSHIP 1° posto : 100$ 2° posto : 50$ 3° posto : 25$ 4° posto : 20$ 5° posto : 17$ 6° posto : 13$ 🏆丨Vincerà la Squadra che si classificherà in prima posizione! 💢丨La lobby del torneo verrà creata alle 21:30 e si starterà alle 22:00.💢 📝丨A seguito, il link per entrare nel server discord Dark Academy! https://discord.gg/N5M3Am99XB 🏅丨Premio : Punti per l'italian Championship!!!

Quy tắc

 • REGOLE :
 • ✅ 丨Nessun ban, tutto ammesso.
 • ⛔丨Vietato il teaming e l'uso di cheat!
 • ⚠️丨NESSUNA VOCALE OBBLIGATORIA NEL NOSTRO SERVER DISCORD⚠️
 • 🎰丨Gli slot che dovrete rispettare li troverete nel nostro Server Discord, chi non li rispetterà verrà cacciato dalla Lobby!

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng