game image
game icon
13 Jan 2021 22:49 UTC
2º SELETIVA GS ACADEMY E-SPORTS!!

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
1º CAMISA DA GS + 1000 DIMAS 2º 1000 DIMAS 3º 600 DIMAS xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Free Fire Solo
Tổ chức bởi GSFLORA

Chi tiết

SEJA BEM VINDO A SELETIVA DA GS ACADEMY E-SPORTS!!! ---------1ª FASE DA SELETIVA--------- LOBBY 1 JOGA (13/01) - 1 QUEDA/ 20:00 LOBBY 2 JOGA (13/01) - 1 QUEDA/ 20:30 LOBBY 3 JOGA (13/01) - 1 QUEDA/ 21:10 LOBBY 4 JOGA (14/01) - 1 QUEDA/ 20:00 LOBBY 5 JOGA (14/01) - 1 QUEDA/ 20:30 LOBBY 6 JOGA (14/01) - 1 QUEDA/ 21:10 - Cada LOBBY(Grupo) jogará UMA queda. - ID e Senha 10 minutos antes início. - Pontuação LBFF. - Os 6 melhor de cada LOBBY avançam para FINAL. ---------FINAL--------- Horário das Partida(Horário de Brasília): LOBBY 7 JOGA (15/01) - 4 QUEDAS/ 20:00 - ID e Senha 10 minutos antes do início. - Pontuação LBFF. - 0S 6 melhores entram pra organização como line!

Quy tắc

 • - PROIBIDO BUGS!
 • - PROIBIDO USO DE HACKER!
 • - PROIBIDO BUGS DE RENDER!
 • - PROIBIDO BUGS DE INALADOR!
 • QUALQUER CONTESTAÇÃO OU DENUNCIA DE UG OU TERCEIROS, SOMEMENTE SERÁ ACEITA ACUSAÇÃO MEDIANTE A GRAVAÇÃO!

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

1º CAMISA DA GS + 1000 DIMAS 2º 1000 DIMAS 3º 600 DIMAS