game image
game icon
23 Sep 2021 11:30 UTC
23일 목요일 오후 8시 30분 토너먼트전 1

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
1등 : 1만 5000원 2등 : 5000원 상금 주 3회 획득 제한 있습니다 1 순위: Google Play Gift Card 15,000 WON KR 2 순위: Google Play Gift Card 5,000 WON KR 면책 조항 : 언급된 상품은 지역, 유용성, 토너먼트 내 충돌 및 동점의 경우에 따라 변경될 수 있습니다. xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

카트라이더 러쉬플러스 solo
Tổ chức bởi 채연

Chi tiết

설명 1라운드 : 2개 로비 / 로비당 8명씩 경기 / TOP 3인이 리그 결승전 진출 2라운드 : 1개 로비 / 최종 6명 경기 진행 재경기는 관리자의 판단으로 결정합니다. [증빙자료 없을 경우 재경기 불가] 방코드를 채팅란에 적어주세요 1,2라운드 경기 결과는 스샷본과 함께 채팅란에 올려주세요 경기 운영을 방해하거나 운영자에 통제에 협조하지 않을시 필요한 경우, 로비 전체실격, 개인실격, 길드 추방 등이 있을 수 있으니 많은 협조 부탁드립니다

Quy tắc

 • 1. 당신의 호스트와 다른 참가자들을 존중해 주세요. 악의적인 행동이 보고되면 토너먼트에서 제외됩니다.등록을 제 시간에 해주시고 실제 토너먼트에 꼭 맞춰 주시기 바랍니다. 귀하(및 귀하 팀)가 노쇼일 경우 실격처리됩니다.이벤트 참가 자격을 얻으려면 귀하와 모든 팀원이 등록되어야 합니다.등록 된 이름과 게임 내 이름이 일치하는 경우에만 이 토너먼트에서 플레이 할 수 있습니다. 아닌경우 실격 처리됩니다.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

1등 : 1만 5000원 2등 : 5000원 상금 주 3회 획득 제한 있습니다 1 순위: Google Play Gift Card 15,000 WON KR 2 순위: Google Play Gift Card 5,000 WON KR 면책 조항 : 언급된 상품은 지역, 유용성, 토너먼트 내 충돌 및 동점의 경우에 따라 변경될 수 있습니다.