game image
game icon
06 Jul 2022 10:58 UTC
6일 오후 8시 관리자와 함께하는 친선경기!

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

KartRider Rush solo
Tổ chức bởi 채연

Chi tiết

1라운드 : 1개 로비 / 로비당 8명씩 경기 맵 : 스피드맵 / 카트 : 자유카트 친선전은 상금 없이 진행합니다! 경기 중 막자 등의 비매너 행위는 경고 대상이며, 증거와 함께 신고 들어올시 경기 참가 제한이 있을 수 있습니다 재경기는 관리자의 판단으로 결정합니다. [증빙자료 없을 경우 재경기 불가] 방코드를 채팅란에 적어주세요 1,2라운드 경기 결과는 스샷본과 함께 채팅란에 올려주세요 경기 운영을 방해하거나 운영자에 통제에 협조하지 않을시 필요한 경우, 로비 전체실격, 개인실격, 길드 추방 등이 있을 수 있으니 많은 협조 부탁드립니다

Quy tắc

 • 1. 당신의 호스트와 다른 참가자들을 존중해 주세요. 악의적인 행동이 보고되면 토너먼트에서 제외됩니다.등록을 제 시간에 해주시고 실제 토너먼트에 꼭 맞춰 주시기 바랍니다. 귀하(및 귀하 팀)가 노쇼일 경우 실격처리됩니다.이벤트 참가 자격을 얻으려면 귀하와 모든 팀원이 등록되어야 합니다.등록 된 이름과 게임 내 이름이 일치하는 경우에만 이 토너먼트에서 플레이 할 수 있습니다. 아닌경우 실격 처리됩니다.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng