game image
game icon
18 Oct 2021 14:00 UTC
AU 18th Oct | Powered by game.tv

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
crew win - 200/ number of crew won Imp win - 200 inr Rank 1 - Rank 9: Paytm - INR 22 Disclaimer: Prizes are for illustration only. Actual prizes can vary based on region, availability, conflicts in the tournament, and in case there is a tie. xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Among Us 1 Imposter
Tổ chức bởi Blaze👑

Chi tiết

Welcome to Among Us tournament hosted by Blaze👑. This is a 1 Imposter tournament.

Quy tắc

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

crew win - 200/ number of crew won Imp win - 200 inr Rank 1 - Rank 9: Paytm - INR 22 Disclaimer: Prizes are for illustration only. Actual prizes can vary based on region, availability, conflicts in the tournament, and in case there is a tie.