game image
game icon
15 Feb 2021 21:44 UTC
COPA ICON 13

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
Top 3 clasifica al intercomunidades de game tv por 1100$ en premios xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Free Fire Squad
Tổ chức bởi Vicky💞

Stream giải đấu

Chi tiết

Bienvenido a la COPA ICON organizado por Alcadeno y ICON GAMING ESPORTS. Este es un torneo de Squad. RONDA 1: 4 GRUPOS DE 12 EQUIPOS, TOP6 AVANZA DE RONDA 1 SALA POR GRUPO LUNES 21 HS ARG RONDA 2: 2 GRUPOS DE 12 EQUIPOS, TOP6 AVANZA DE RONDA 1 SALA POR GRUPO MARTES 21 HS ARG RONDA 3: 1 GRUPO DE 12 EQUIPOS 2 SALAS MIÉRCOLES 21 HS ARG TOP3 CLASIFICA AL INTERCOMUNIDADES

Quy tắc

 • - SOLO UN EQUIPO POR ORGANIZACIÓN
 • - LOS JUGADORES PUEDEN SER DE PC, MOVIL Y/O TABLET
 • - TEAM O ESPORTS SI O SI CON EL MISMO TAG TODOS LOS INTEGRANTES (Mínimo 2)
 • - PROHIBIDO EL USO DE SKIN CON O SIN ATRIBUTOS, EQUIPO QUE LO HAGA SE LE DESCONTARÁN 10 PUNTOS
 • - NO PUEDEN HABER SQUAD DE MENOS DE 2 INTEGRANTES
 • SISTEMA DE PUNTUACIÓN
 • Kills: 1pts
 • 1ro: 12 pts
 • 2do: 9 pts
 • 3ro: 8 pts
 • 4to: 7 pts
 • 5to: 6 pts
 • 6to: 5 pts
 • 7mo: 4 pts
 • 8vo: 3 pts
 • 9no: 2 pts
 • 10mo: 1 pts
 • 11vo: 0 pts
 • 12vo: 0 pts

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Top 3 clasifica al intercomunidades de game tv por 1100$ en premios