game image
game icon
07 Jan 2021 18:30 UTC
Classificatória 07/01 | GAME OVER | CFFL

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
SERÃO MAIS DE R$25.000,00 EM PREMIAÇÃO TOTAL! xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

Free Fire Squad
Tổ chức bởi GOEDUARDO

Chi tiết

Classificatória - Community FreeFire League BR A CFFL é apenas para jogadores MOBILE.

Quy tắc

 • Etapa 1 - Classificatórias:
 • ---------1ª RODADA---------
 • Horário das Partidas(Horário de Brasília):
 • LOBBY 1: 16:00
 • LOBBY 2: 16:00
 • LOBBY 3: 16:00
 • LOBBY 4: 16:00
 • - Cada LOBBY(Grupo) jogará UMA queda.
 • - ID e Senha 10 minutos antes início.
 • - Pontuação LBFF.
 • - As 3 melhores equipes avançam para próxima rodada.
 • ---------2ª RODADA---------
 • Horário das Partida(Horário de Brasília):
 • LOBBY 5: 17:00
 • - O LOBBY(Grupo) jogará UMA queda.
 • - ID e Senha 10 minutos antes do início.
 • - Pontuação LBFF.
 • - As 4 melhores equipes se classificam e avançam para Etapa 2(FASE DE GRUPOS).
 • ---------------------------
 • Etapa 2 - FASE DE GRUPOS: MD1 LBFF
 • Etapa 3 - SEMIFINAIS: MD3 LBFF
 • Etapa 4 - FINAIS: MD3/MD5
 • Informações no discord da GAME TV.
 • https://discord.gg/gametvbr

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

SERÃO MAIS DE R$25.000,00 EM PREMIAÇÃO TOTAL!