game image
game icon
10 Jul 2021 23:28 UTC
Dots's Call of Duty tournament Jun 03, 2021 17:28:00

This tournament can only be played using the game.tv app. Download the game.tv app to register.

trophy icon
Primer premio 30 $ Segundo 15$ Tercero 5$ xem thêm

Sorry, you missed it! Registrations are closed for this tournament.

COD 8v8
Tổ chức bởi Dots

Stream giải đấu

The host has not published the tournament stream on any of our supported platforms.To view the tournament stream, please click this Stream Link
Supported Platforms
Twitch Vimeo Youtube NIMO TV

Chi tiết

Bienvenidos a la NPL Free Edition S9.

Quy tắc

 • 1. Por favor respete a sus rivales y a la gerencia del torneo. Qualquier tipo de actitud maliciosa reportada, será suspendido del torneo.
 • 2. Por favor llegue con 5 minutos de antelacion de su juego a comunicarse con su managers, el no aparecer resultara en desqualificación.
 • 3. Usted y todos los integrantes de su equipo deben registrarse por este medio para calificar al evento.
 • 4. Solo se poadrá jugar si su nombre registrado es igual a su nombre en el juego, sino serán descualificados.

Làm thế nào để tham gia

 • Discord Các bước

  • Vào kênh #tournament-info trong Discord để biết chi tiết giải đấu

  • Nhấn vào #tournament-lobby ở bên dưới kênh #tournament-info

  • Để tham gia giải đấu, hãy gõ !register trong channel #tournament-lobby

  • Bot Tourney sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp (Direct Message - DM), bạn hãy gõ !joinsolo tại đây

  • Bạn đã đăng ký thành công cho giải đấu

 • Ứng dụng web Game.tv Các bước

  • Truy cập Web App và đăng nhập bằng tài khoản Discord hoặc Twitter của bạn

  • Trong tab Lịch giải đấu, bạn có thể tìm thấy danh sách các giải đấu sắp tới

  • Bấm vào giải đấu bạn muốn tham gia; bạn sẽ thấy nút Đăng ký ở cuối trang

  • Nhập IGN của bạn (TÊN TRONG GAME - IN GAME NAME) và nhấp vào nút Đăng ký ở cuối trang

  • Việc đăng ký đã hoàn tất.

 • Game.tv app Steps

  • Download the game.tv app from App store or Play store

  • Login in App with mobile number & entering the OTP

  • Click on tournament to view its details then click register & follow the onscreen instructions

  • You’ve successfully registered for your tournament

Phần thưởng

Primer premio 30 $ Segundo 15$ Tercero 5$